medicentrum
AMADEUS

Medicentrum Amadeus s.r.o. poskytuje komplexní ambulantní péči v oboru všeobecného praktického lékařství v Poděbradech a Žehuni.

Diagnostické vybavení ordinace: ekg, spirometrie, 24-hodinová ambulantní monitorace krevního tlaku, Streptest, FOB test, akutní POCT metody (odběr z kapilární krve) - CRP, INR, glykovaný Hb, troponin, D-dimer. Registrovaným pacientům nabízíme provedení sonografie abdominálních orgánů a štítné žlázy v rámci pravidelné prevence.

MUDr. Roman Kostinek promoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v roce 1985. Atestaci z vnitřního lékařství složil v roce 1988, na II. interní klinice FN Bulovka Praha pracoval jako sekundární lékař do roku 1991. V letech 1991 - 2008 působil jako ambulantní internista v Praze 4. Od roku 2009 pracoval v Městské nemocnici Městec Králové na interním a geriatrickém oddělení, do května 2012 se podílel na činnosti onkologické ambulance. V současné době spolupracuje s Městskou nemocnicí v Městci Králové formou sonografických konzultací a jako internista s Poliklinikou Agel v Nymburku. Od roku 2011 pracuje MUDr. Kostinek v Medicentru Amadeus s.r.o. v Poděbradech a Žehuni. Je držitelem licence pro ultrasonografické vyšetření abdominálních orgánů (1994), klade důraz na prevenci kardiovaskulárních a onkologických onemocnění. MUDr. Kostinek se pravidelně zúčastňuje specializačních kurzů, seminářů a kongresů, je držitelem Certifikátu celoživotního vzdělávání SPL ČR, členem Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, členem Sdružení praktických lékařů ČR. Hovoří plynně německy, částečně anglicky a rusky.

S Medicentrem Amadeus s.r.o. spolupracují akreditované zdravotní sestry Bc. Jitka Solomová, Jana Košvancová a Mgr. Zdeňka Plecitá Sirůčková.

Ordinace Poděbrady

(tel) 312 310 929 (v ord. hodinách)

Hakenova 1423, vchod B
290 01 PODĚBRADY


Zvětšit mapu
medicentrum AMADEUS

(email) ordinace@medicentrumamadeus.cz

MUDr. Roman KOSTINEK
(tel) 605 149 973

Ordinace Žehuň

(tel) 605 149 973 (v ord. hodinách)

Žehuň 6
289 05 ŽEHUŇ


Zvětšit mapu