medicentrum
AMADEUS

Lékaři

MUDr. Roman Kostinek promoval na Fakultě všeobecného lékařství University Karlovy v roce 1985. Atestaci z vnitřního lékařství složil v roce 1988, na II. interní klinice FN Bulovka Praha pracoval jako sekundární lékař do roku 1991. Od roku 1991 do roku 2008 působil jako ambulantní internista v Praze. V r. 1994 si rozšířil diagnostické možnosti získáním licence ultrasonografického vyšetření abdominálních orgánů. Od roku 2009 pracoval v Městské nemocnici Městec Králové na interním a geriatrickém oddělení, do května 2012 se podílel na činnosti onkologické ambulance. V současné době spolupracuje s nemocnicí v Městci Králové formou sonografických konzultací a jako internista s poliklinikou Agel v Nymburce.

Od května 2011 pracuje v ordinaci všeobecného lékařství Medicentrum Amadeus s.r.o. v Poděbradech a Žehuni. Získané zkušenosti z dřívější praxe zúročuje v rozšířené nabídce poděbradské i žehuňské ordinace formou konzultací v oblasti interní medicíny a screeningového vyšetření abdominální břišní sonografie . Ve své lékařské praxi klade důraz zejména na prevenci kardiovaskulárních a onkologických onemocnění.

V rámci celoživotního vzdělávání se pravidelně zúčastňuje specializačních kursů, seminářů a kongresů.

MUDr. Kostinek hovoří plynně německy, částečně anglicky a rusky.

Zdravotní sestry

S Medicentrem Amadeus spolupracují akreditované zdravotní sestry Jana Košvancová a Bc. Jitka Solomová a Mgr. Zdeňka Plecitá Sirůčková.

Ordinace Poděbrady

(tel) 312 310 929 (v ord. hodinách)

Hakenova 1423, vchod B
290 01 PODĚBRADY


Zvětšit mapu
medicentrum AMADEUS

(email) ordinace@medicentrumamadeus.cz

MUDr. Roman KOSTINEK
(tel) 605 149 973

Ordinace Žehuň

(tel) 605 149 973 (v ord. hodinách)

Žehuň 6
289 05 ŽEHUŇ


Zvětšit mapu